4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини
op_inovatsii.jpg

На пресконференция в Пазарджик управителят на РАИС инж. Нишан Бъздигян представи най-новия проект, спечелен от дружеството, който е насочен към повишаване на производствения потенциал. Проектът е по  Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
nb230316b.jpgНа 09.02.2016 г. бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката,  Главна дирекция  “Европейски фондове за конкурентоспособност“  във връзка с изпълнението на проекта. По този проект ще бъде внедрено ново оборудване - каруселен струг с ЦПУ. Внедряването на новите производствени мощности цели оптимизиране на производствените разходи,увеличаване на производствения капацитет и повишаване на качеството на произвежданата продукция.
Проектът е на обща стойност 1 666 500лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на  999 900 лв. (60%) и собствено съфинансиране на РАИС ООД в размер на  666 600лв. ( 40% ). Срокът на договора е 18 месеца, съобщи инж. Бъздигян.
В отговор на въпрос на журналисти управителят на дружеството съобщи, че предстои разширение на производствената база на компанията - през април ще бъде направена първа копка на новата сграда, която се намира на терен в близост до сегашното предприятие.
Присъстващите журналисти от пазарджишки издания и интернет сайтове поздравиха инж. Бъздигян и пожелаха успех в изпълнението на проекта и бъдещи начинания на фирмата.
От своя страна той благодари за вниманието и пожела успехи на всички.