4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини

Г-н Бъздигян, имате смелостта да работите в машиностроителния бранш, който някои определят като отдавна умрял. Защо се заехте с производствена дейност и то на машини?

Позволете ми да не се съглася с твърдението, че този бранш е умиращ. Вярно е, че  имаше известен период на стагнация, но след 2000-та година налице е сериозен подем. Много от машиностроителните заводи, които по една или друга причина бяха в застой и останаха със старото си оборудване, сега го подменят. Те купуват нови машини от нас. Това са заводи, които са имали необходимата база, необходимият опит и необходимите традиции. Остава им само да обновят технологичния си парк, за да могат да произвеждат по съвременен начин.
В момента РАИС заема едно от първите места в страната в класацията на производители на металообработващи машини с цифрово-програмно управление /ЦПУ/.
Развиваме дейността си в четири основни направления: производство на фрезови и на стругови обработващи центри с ЦПУ, производство на резервни части за кари и представителство на световно известни фирми - производители на металообработващи машини с ЦПУ . Във възможностите ни е да предложим оборудване от всякакъв типоразмер и вид. Имаме сключени договори с ФАНУК и ТАКИСАВА от Япония и ВИЖЪНУАЙД от Тайван.

Произвеждате фрезови и стругови машини с цифрово управление. Има ли потенциал за пазарната им реализация в страната?

Мога да кажа, че 80% от произвежданите от нас машини се реализират в България. Клиентите ни никак не са малко, преди всичко това са машиностроителни фирми, които произвеждат инструменти за щанцоване, шприцване и други машиностроителни изделия. Заявките ни непрекъснато растат.
В нашата производствена програма сега са заложени шест модела фрезови машини и два модела стругови машини. Всички те са конструирани при нас, от наши специалисти.
Машини ни имат добра реализация в страната. Като традиционни наши клиенти мога да посоча „Инхом-98“, които имат 7 наши машини, „Астроида“ – Панагюрище - с 6 машини на РАИС, също „Метал“ – Варна, „Елдом Инвест“ и много други.

Как убеждавате потенциалните ви клиенти да изберат металорежещи машини, произведени от РАИС?

За всеки производител продукцията говори най-добре. Но истина е, че производството и реализацията на този тип продукти е по-специфично. За нас една продажба не е самоцел. Това е едно съвместно сътрудничество, защото той инвестира в закупуването на оборудване, за да произвежда и ние трябва да гарантираме, че тази машина ще работи и ще бъде експлоатирана пълноценно. А това е възможно, само ако има качествен продукт и бърз и компетентен сервиз. За момента това е нашето предимство пред останалите в бранша.
На международния пазар не гледаме добре на единични продажби в дадена страна. По принцип първо осигуряваме сервиза и тогава започваме да продаваме.
Всяка продажба на машина от нас е обезпечена с пуск и обучение, включени в цената на оборудването, и консултиране било то от гледна точка на програмиране или технология.
Нашето предимство, освен по отношение на качеството, се състои и във факта че сме единствените, които произвеждаме машините в България. Разполагаме и с налични резервни части тук, така че не се губи време за доставката им от други страни. Продукцията ни отговаря на на всички изисквания и РАИС се класира успешно като доставчик по европейските програми за насърчаване на малкия и средния бизнес. Нашите машини по технически възможности не отстъпват на европейските, а ценово са на доста по-добри позиции от тях.
Най-важното, с което изпреварваме останалите - това е нашият екип, който успяваме да съхраним повече от 10 години. Държа да отбележа, че всички наши машини са конструирани от нашия инженерен екип. Средно на около 6 месеца пускаме новоразработена машина. Най-новото ни производство е последният модел на фрезови вертикален обработващ център с ЦПУ М800.

Обикновено преди да закупят дадена машина, клиентите искат да видят нейн работещ вариант, по възможност най-близо до офиса на фирмата им. В този аспект ще развивате ли структурата на РАИС в страната?

За максимално удобство на нашите клиенти изградихме нов изложбен център на територията на фирмата в Пазарджик. Направихме го, за да осигурим по-добра възможност за демонстриране на предлаганите от нас машини и техните възможности.
Фирмата има амбицията да изгради във Варна, Пловдив и София три центъра, които едновременно да бъдат изложбени и да има обучени хора за сервиз и поддръжка на продадени от нас машини.

С каква елементна база работите? От кои производители?

Нашите машини са изградени с прецизни направляващи и съчмено-винтови двойки на БОШ РЕКСРОТ ГРУП и ИНА. Те са окомплектовани с последно поколение системи за ЦПУ и задвижвания, които се произвеждат от ФАНУК, Япония. В състояние сме да удовлетворим и клиенти, които желаят да притежават машини с други ЦПУ, например Сименс или Хайденхайн.
Предпочитаме да влагаме елементи, за които има съответен сервиз в нашата страна или в страните, с които работим. Избираме качествен продукт на добра цена.
Но елементната база, която влагаме в произвежданите от нас машини, е едната страна, другата - са инвестициите за постоянното обновяване на технологичното ни оборудване както за производство, така и за контрол и конструиране на машините. Миналата година купихме три нови обработващи центри и на практика ние обновихме целия парк, с който произвеждаме корпусните детайли. В резултат на което удвоихме спрямо предходната година произвежданите машини.
За настоящата година също сме планирали инвестиции за обновяване на парка, като най-напред ще сменим шлайфхобела.
Обновяването на нашия парк ще продължи, защото това е условие и гаранция за добро партньорство с настоящите и бъдещите ни клиенти. Стремим се към него във всяко едно отношение – от покупката до специализираната помощ при монтажа и експлоатацията. Нашата фирмена политика е клиентите ни да нямат друга формула на успеха освен РАИС.

Как са приети произведените от РАИС машини в други - по-близки или по-далечни от България държави?

Това, че даден клиент прави отново поръчка при нас, е достатъчна гаранция за продукцията, която предлагаме на пазара. Освен в България нашите продукти намират добър прием в Италия, Турция и Гърция. В Русия основно продаваме машини с ЦПУ СИМЕНС, а от миналата година започнахме контакти и в Румъния.
Произвежданите от нас машини представляват интерес в страните, в които продаваме, поради същите причини както и в България – защото са добри като цена и със съвременни технически параметри.

С какво един чуждестранен пазар е атрактивен за вас, т.е. какви са необходимите условия, за да решите да реализирате ваши машини там?

Външният пазар е атрактивен, защото е необятен. За нашите мащаби на производство той е неограничен, за разлика от вътрешния, където има и вносители на металорежещи машини.
Ние имаме правило да продаваме там, където имаме сервиз – в Турция, Гърция, Русия и Италия. В противен случай може да навредим на името си, защото ако има проблем с машината и няма сервиз, то много лесно може да се злепостави производителят й.
Не гледаме добре на единични продажби в дадена страна. Това не е добре за нас, защото в утрешния ден купувачът може да не се справи да работи на тази машина и никога няма да обвини себе си, а производителят. Затова избягваме единични продажби и търсим да обезпечим сигурността. По принцип първо осигуряваме сервиза и тогава започваме да продаваме.
Това, което произвеждаме, не е конфекция, а сложна производствена единица и преди всичко трябва да има сервиз и тогава да се върви към продажби.

Не мислите ли да се възползвате от технологичното чудо Китай?

Вече имаме наблюдения, осъществили сме и контакти. Трябва да се използват всички възможности, мислим, работим в тази посока, но това е въпрос на бъдеще.
Виждал съм тяхната продукция и това, което видях в един машиностроителен завод с 12 хиляди работници, мога да кажа, че беше добро.
В производството всичко е въпрос на качество и себестойност.

Доколко съседните на страната ни държави са важни от гледна точка бизнеса на РАИС? В кои от тях съществуват най-добри условия за пазарна реализация на произведени от фирмата машини?

На шега ще кажа, че в Турция е най-добре, там плащат веднага, а в Гърция казват „ела утре“.
Пак ще повторя: за нашата продукция определящ е сервизът. Без него не може да се продава нито в съседна, нито в далечна държава. А пък колкото и да е съседна, в Турция разстоянията са в хиляди километри. Не може сервизът да се осигурява от тук.
Направихме и няколко продажби в Македония. Реализирахме продажбите чрез хора, които да сервизират машините. В Сърбия също започваме да развиваме този бизнес и от там има търсене на наши машини. Както споменах вече, осъществили сме контакти и в Румъния. Най-логично е търговията да се случва със съседните държави.